Huisvesting & Vastgoed

Organisatie en vastgoed moeten altijd naadloos op elkaar aansluiten, zodat een organisatie optimaal kan presteren. Dit is vaak geen eenvoudige opgave, vanwege de ontwikkelingen in de klantorganisatie, in werkprocessen of cultuur. Maar ook de wisselwerking met de omgeving en de politiek-bestuurlijke context maakt een opgave vaak complex.

Lees meer
opensluiten

Een huisvestings- en vastgoedstrategie kan in onze ogen het best tot stand komen door in dialoog te gaan met de eigen organisatie. Op basis van deze strategie kunnen vervolgens huisvestingsplannen worden ontwikkeld. Hierin kunnen wij u vanuit onze jarenlange ervaring ondersteunen. Dit doen wij zowel voor het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, binnen de gezondheidszorg en bij de rijksoverheid, provincies en gemeenten. Al deze partijen hebben te maken met complexe opgaven op het gebied van beheersbaarheid in techniek, omvang en investeringsniveau.
Wij adviseren en ondersteunen onze opdrachtgevers onder andere bij:
- het bepalen van de huisvestingsbehoefte
- de afstemming tussen vraag en aanbod op zowel portfolio- als gebouwniveau
- de implementatie van het Nieuwe Werken
- het verduurzamen van het eigen bezit.

Publicaties
opensluiten
J. F. Kennedylaan 100 3741 EH Baarn T: 035 5434343 F: 035 5434344 E: info@atosborne.nl Disclaimer
foto: Real Estate
01