Bouw- & vastgoedeconomie

De economische kant van het vastgoed, vraagst om specialisten met ervaring op dit vlak. Of het nu gaat om het bouwen van solide business cases of het doorrekenen van investeringskosten, onze financiele en businessexperts kunnen u van dienst zijn.

Lees meer
opensluiten

Bepalen en beheersen
Investeringen behoren te worden afgewogen tegen de levenscyclus en de exploitatiekosten van het object. Onderhoud, duurzaamheid, flexibiliteit zijn thema's die integraal onderdeel zijn van onze adviezen en investeringsramingen. De berekeningen van de huisvestingkosten, exploitatiekosten en total costs of ownership zijn standaard in onze investeringsramingen opgenomen.

Teams op maat
Voor ieder project stellen wij een multidisciplinair projectteam samen. Onze bouwkostenadviseurs zijn opgeleid in disciplines als bouwkunde, werktuigbouwkunde of elektrotechniek. Daarbovenop hebben zij zich gespecialiseerd in onder andere bouwkostenmanagement, het opstellen van technische programma's van eisen, planning en bouwlogistiek. Binnen de groep is veel know-how aanwezig op het gebied van medische technologie, laboratoria en complexe gebouwinrichting zoals die van ziekenhuizen.

Kennis overdragen
Wij brengen onze praktijkervaring op het gebied van kosten en financieel management graag aan organisaties over. Daarom zijn veel adviseurs opgeleid als trainer.

 • Nieuwbouw Carré en Nanolab voor Universiteit Twente

  De Universiteit Twente heeft voor de faculteiten Elektrotechniek, Toegepaste Wiskunde en Technische Natuurwetenschappen en de onderzoeksinstelling voor nanotechnologie MESA+ nieuwe huisvesting op de campus gerealiseerd.
  Het complex bestaat uit twee gebouwen, het Carrégebouw en het Nanolab. Beide zijn technisch hoogwaardige gebouwen die onderdak bieden aan een veelheid aan technische faciliteiten. Enkele laboratoria zijn de meest trillingsarme van Europa (VC-G-niveau). AT Osborne stelde voor beide gebouwen het Programma van Eisen op en nam het bouwkostenmanagement voor haar rekening.
   

  Bouw- & vastgoedeconomie
 • Audit Nieuw Gerechtsgebouw Antwerpen

  Voor de nieuwbouw van het gerechtsgebouw was in 1996 een budget van € 74,4 miljoen beschikbaar. Na oplevering, in het najaar van 2005, werd de eindafrekening vastgesteld op € 258,8 miljoen. Aanleiding voor de Vlaamse overheid om in 2008 een audit te laten uitvoeren op de budgetoverschrijdingen en budgettaire opvolging van de werf van het gebouw. Hiervoor werd een Europese aanbesteding uitgeschreven. Deze leidde tot verstrekking van de opdracht aan AT Osborne door de Vlaamse Vice-Eerste Minister D. Reynders.

   

  Bouw- & vastgoedeconomie
 • Nieuwe huisvesting voor ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Aan de Schedeldoekshaven in Den Haag wordt voor beide ministeries een nieuw onderkomen gerealiseerd. De nieuwbouw voorziet in 2 torens van 31 verdiepingen met een totale hoogte van 142 meter. De torens rijzen op vanuit een grotendeels gezamenlijke ‘plint’ van 9 verdiepingen. Hierin delen de ministeries een aantal voorzieningen zoals een restaurant, bibliotheek en vergadercentrum. Dat geldt ook voor de 2 verdiepingen tellende ondergrondse parkeergarage met auditorium.

  Bouw- & vastgoedeconomie
 • Erasmus Medisch Centrum Rotterdam bouwt nieuw

  Onder het motto Anders Denken, Anders Werken, Anders Bouwen wordt op de huidige locatie het nieuwe Erasmus Medisch Centrum gerealiseerd. Het doel: zorg bieden vanuit één locatie die voldoet aan de moderne academische eisen. De omvang: 1.000 bedden.

  Bouw- & vastgoedeconomie
Onze mensen open
J. F. Kennedylaan 100 3741 EH Baarn T: 035 5434343 F: 035 5434344 E: info@atosborne.nl Disclaimer
02